Close-up of male hands using smartphone

Backup podataka

Zamislite situaciju da Vam mobitel ili tablet padnu, razbije se ekran i Vi više nemate pristup imeniku i podacima koji se nalaze na uređaju! To je samo jedan od slučajeva koji se mogu dogoditi i dovesti Vas u nezgodnu situaciju. Zato je dobro imati Backup ili sigurnosnu kopiju podataka.

Dodatne usluge:

  • backup imenika i podataka na CD, USB stick, e-mail ili ispis imenika na papir
  • backup podataka (slike,muzika,video,…) na CD ili USB stick
  • prebacivanje podatke sa starog na novi uređaj